Nauczanie angielskiego w przedszkolach

Nietrudno domyśleć się, że praca z dziećmi  w wieku przedszkolnym znacznie różni się od pracy ze starszymi dziećmi.  Mali uczniowie nie umieją ani pisać ani czytać, nie usiedzą cztery godziny przykute do  ławek ,  są żywe i mają mnóstwo energii  do tego  są ciekawe świata i odbierają go wszystkimi zmysłami. Zazwyczaj potrafią  koncentrować  się na jednej rzeczy nie dłużej niż 5 minut, chyba że coś je naprawdę zafascynuje .

Nauczyciel , który całe życie uczył klasy 4- 6 w skutek reformy wkracza jakoby  nową rzeczywistością.  Jest często on zdezorientowany i zagubiony a liczne grupy, przekraczające nieraz  30 osób, potęgują przerażenie. Niestety wciąż brakuje odpowiednich materiałów, szkoleń oraz pomocy dydaktycznych  które rozwiązałyby problem. Co więcej, studia językowe o specjalizacji nauczycielskiej, także nie przygotują absolwenta do pracy z najmłodszymi. Bombardują one studenta badaniami glottodydaktycznymi, psychopedagogiką i innymi średnio przydatnymi zajęciami nie mającymi nic wspólnego ze szkolną rzeczywistością.  Pomimo że angielski jako przedmiot nauczany jest w przedszkolu od przeszło piętnastu lat, nadal brakuje odpowiednich materiałów które umożliwiłyby nieobeznanemu w temacie nauczycielowi   bezproblemowe prowadzenie lekcji .  A przecież nauczanie przedszkolaków może byś przyjemne, tylko trzeba znać odpowiednie metody ;-)

.